6. Getting Things Done
Getting things done is gebaseerd op het gelijknamige boek van Roger Black  uit 1987. De ondertitel is: A  Radical New Approach To  Managing Time And  Achieving More At Work.  Uiteraard zijn hieraan verschillende  nieuwe  inzichten en suggesties toegevoegd.
Getting Things Done is opgedeeld in een groot aantal korte pagina's Iedere pagina brengt  je een stap verder  in het beter  managen van  je  tijd en het bereiken van meer  resultaat.

  
Er zijn vijf Secties:
Hoewel ze prima na elkaar zijn te  volgen , geeft hun volgorde geen  specifieke rangorde aan.
In feite  hebben de secties  een  speciale  onderlinge  relatie.
graphic
Tijd staat centraal, maar zonder dat je ook op de andere aandachtsgebieden  let, zal het een eeuwigheid  duren voor je  de gewenste  resultaten realiseert.