Planning, Richting en Doelen
Wat typeert je het best?
Ik zie het niet meer zitten; Dit lijkt bruikbaar; Ik ga het lezen als ik de dingen weer op een rijtje heb
Ik begin in het midden, bij de interessante stukjes
Er staat niks nieuws op deze site; Ik doe de meeste van deze dingen al; Er zal toch nog wel wat  nieuws zijn?
Dit soort sites zijn uitstekend in theorie. Je kunt ze alleen nooit in de praktijk brengen.
Het duurt eeuwen voordat ik elke stap grondig heb bestudeerd
Wedden dat het niet werkt?
Ik wil wat doen; Niet erover lezen
Het zal mijn relaties met andere mensen beinvloeden
Ik kan mijn leven niet besturen; Dat doen anderen
Dit lijkt fantastisch. Al mijn problemen zullen verdwijnen
Het is niet productief om aan mijn zwakheden te werken
Ik lees de eerste paar pagina's nu en de rest tijdens mijn vakantie
Dit wordt niet leuk.
Als een van de opmerkingen bij je past - en tenminste een of twee passen bij iedereen- dan kun je hier wat aan hebben. Als je het leest  dan merk je dat, zoals alles wat je doet, het afhankelijk is van je natuurlijke zwakheden, barrieres en afleidingen. Het is ontworpen met die  allemaal in gedachten.
Hoe haal je het meeste rendement uit deze pagina's?
Begin direct als je dit deel hebt uitgelezen. Wacht niet tot je -er weer tijd voor hebt- Ze zijn bedoeld om je meer tijd  te geven. Als je wat cynisch bent over de verbeter mogelijkheden, ga dan direct naar het Magisch Uur en probeer dat  toe te passen. Over het algemeen echter, heb je het meeste resultaat als je vanaf het begin, rustig alles in volgorde  doorneemt.
Ook al staan alle stappen op zichzelf, de logische volgorde van Getting Things Done is:
  • Weet waar je naar toe wilt
  • Organiseer jezelf en je werk
  • Omgaan met afleidingen
Getting Things Done volgt die logica en dat zou jij ook moeten doen. Als je stap 3 doet voordat je stap 1 zet, kan  dat een ramp zijn; het geeft je een eeuwigdurend excuus om niet vooruit te komen.
Wordt steeds wat  beter, hoe klein de verbetering ook is. Zelfs als je denkt dat -je dat al doet-, controleer dan of het  echt zo is. Als het waar is, zorg dan dat je je bewust blijft van deze eigen kracht.
Het Magisch Uur
Dit is waarschijnlijk een van de meest effectieve basis trucks van tijdmanagement. Handig en eenvoudig om in je priveleven toe te passen, maar net zo relevant tijdens je werk. Het staat vooraan genoemd omdat het onmiddellijk resultaat geeft. Dat geeft moed aan iedereen die weinig vertrouwen hebben in hun vermogen om  hun persoonlijke performance te verbeteren, of in boeken over tijdmanagement.
Idee en Actie
Als je evenwicht bereikt, bereik je meer.
Wat wil je met je leven?
Neem een beetje tijd om na te denken over de volgende vragen. Schrijf je antwoorden op.
Waarvan vind je het jammer dat je het nog niet hebt gedaan?
Wat wil je dolgraag?
Wat zeggen je vrienden dat je eens moet proberen?
Als je meer vrije tijd had, waaraan zou je die besteden?
Welke activiteiten geven je het meeste plezier?
Aan het einde van je vakantie, wat hoop je dat de toekomst je brengt?
  
Op weg naar haalbare doelen
In wat wil je met je leven dacht je na over je algemene doelen die je in leven stelt. Ook heb je een lijst met meer specifieke doelen opgesteld. Die lijst is nuttig, maar die in resultaten omzetten, zelfs van een enkel doel, is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Veel secties in dit boek, maar in het bijzonder Idee en Actie en Je hebt twee stel hersenen, geven je inzicht in de redenen waarom er een kloof bestaat tussen idee en actie. Hier, als contrast, gaan we de kloof direct te lijf. Je hebt voor de eerste maal goed nagedacht over een concrete set doelen. Van de potentiele resultaten kun je opgewonden raken.
Stel je eens voor dat je werkelijk een van die doelen realiseert. Stel je ook eens voor dat je nog steeds dat bezwaard gevoel hebt, dat je kent uit vroegere ervaringen, dat je ideeen hoe goed doordacht ze ook zijn, praktisch nooit werkelijkheid worden omdat: Je wilskracht mist, of omdat ze hun aantrekkingskracht verliezen als je ze in werkelijkheid ziet; Ze zijn onpraktisch en onmogelijk te realiseren.
Ook kun je je voorstellen dat je bij de doelen onder -Werk- hebt gezegd dat je een eigen bedrijf wilt beginnen. Wat moet je dan?
Wil je eigenlijk wel veranderen?
Veranderingen worden zelden zonder ongemak bereikt,  het wordt meestal eerst slechter voor het beter wordt.
Je moet kiezen. Wil je de dingen laten gebeuren? Je performance verbeteren? Veranderingen in jezelf en andere  mensen tot stand brengen? Of wil je blijven wie je bent? Alles in deze wereld verandert, maar het blijft je eigen keus  of je de veranderingen neemt zoals ze op je af komen, of dat je het tempo wilt bepalen.
Belangrijk of Urgent?
In Wat wil je met je leven, Op weg naar haalbare doelen en Wil je  eigenlijk wel veranderen zagen we plannen om duidelijke en  haalbare persoonlijke doelen te stellen.
Dat is een krachtig hulpmiddel bij het anagen van je tijd. Maar zelfs  het beste tijdmanagement en plannen voor de rest van je leven,  kunnen in het gedrang komen als je niet gewend bent om het  verschil te bepalen tussen urgent en belangrijk. Sommige van de  problemen die zich kunnen voordoen worden aardig geillustreerd  door de ervaringen van een publicist die probeert een gigantische  encyclopedie met keiharde deadlines voor ieder hoofdstuk, op tijd  op de markt te brengen.
Plan je leven, maar blijf normaal
De indruk die de meeste mensen van een -planner- hebben is  meestal zoiets als:
Een persoon (meestal bijzonder saai) die zijn tijd verspilt met het  beschijven van werk dat anderen uitvoeren.
Op soortgelijke wijze is het werkwoord -plannen-
Het maken van een ingewikkelde lijst van tijden en taken die in de  dagelijkse werkelijkheid niet belangrijk blijken te zijn.
Planning wordt vaak genoemd in samenhang met: Inflexibel;  Gevaarlijke tijdverspilling; Saai;
Inflexibel?
Dat hangt ervan af hoe je plant. Een plan hoeft niets meer te zijn  dan een gids bij het nemen van betere besluiten. In crisistijd, pas je  je meestal toch aan de omstandigheden aan, zonder de vereisten  van een masterplan in acht te nemen. Veel mensen vrezen de  inflexibiliteit van plannen, terwijl ze uiteindelijk zelf best in staat  blijken om zich aan te passen als de omstandigheden dat vereisen.
Gevaarlijke tijdverspilling?
Maar net zo gevaarlijk is het om NIET te plannen.
Een bedreiging voor spontane relaties?
Ja, maar alleen als iedere minuut van je leven wordt gepland.
Saai?
Soms is dat waar: Iets DOEN is voor de meesten van ons immers  veel spannender. Maar je kunt eenvoudig dit negatieve gevoel  weerleggen door jezelf eraan te herinneren dat je plannenmakerij  leidt tot het plezier van uitvoeren.
Plannen om te voorkomen dat je in een Crisissituatie komt
Sommige mensen aan de top leven in een voortdurende crisis -  en  zouden het niet anders willen. Ze genieten van het gevoel van  macht dat ze krijgen door rustig te blijven in panieksituaties. Ze  leven voor de adrenaline shots die ze zelf oproepen (en zijn er  wellicht aan verslaafd). Zij zijn echter uitzonderingen.
Het is onweerlegbaar dat de meeste succesvolle mensen bijzonder  handig zijn in het vermijden van crises. Ze hebben het wel druk en  staan net als iedereen onder tijdsdruk, maar worden zelden door  iets overvallen. De echte kunst van crisismanagement is zorgen dat  er geen crisis ontstaat.
Crises maken het leven absoluut spannender en veel mensen  genieten van de rit. Maar pas op. ALs je de enig bent die het hoofd  koel houdt terwijl iedereen om je heen in paniek is, dan zou het  kunnen zijn dat je de situatie verkeerd inschat.
Als je voortdurend bezig bent crises op te lossne, thuis of op je  werk, bedenk dan dat:
Een crisis geeft stress
Een crisis ondergraaft je tijdbesparende gewoontes en weerhoudt  je ervan je doelen te halen.
Als je constant bezig bent crises op te lossen, hoe goed je dat ook  kunt - dan kweek dat weinig vertrouwen bij je collegae.
Uiteindelijk zule je worden geraakt door een crisis die ook jij niet  aankunt.
Je agenda
Weet je hoe je je agenda bijhoudt?
Ik vraag regelmatig tijdens mijn trainingen hoe de deelnemers dat  doen. Daaruit komen, vrijwel altijd, twee interessante feiten naar  voren.
Meer dan de helft denkt dat het voldoende is om je afspraken  helder en precies vast te leggen.
Een derde denkt dat het tijd bespaart om hun agenda volledig over  te laten aan hun secretaresse.
Een agenda zou je moeten gebruiken voor elke activiteit die moet  worden gedaan, thuis en op je werk. Dat is inclusief lezen, praten  met anderen, emails schrijven, een kaddotje voor je zoon kopen,  etc.